Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ທີ່ຕັ້ງ ຕູ້ເອທີເອັມ


ລຳດັບ
ຕູ້ ATM
ບ້ານ
ເມືອງ
ແຂວງ
ໝາຍເຫດ
1
ຕູ້ ATM ຢູ່ ສາມແສນໄທ ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ອານຸ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
2
ຕູ້ ATM ຢູ່ ສາມແສນໄທ ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ອານຸ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
3
ຕູ້ ATM ຢູ່ໜ້າເດີນເຕະບານເຈົ້າອານຸວົງ
ອານຸ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
4
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ (1 ຕູ້)
ຊຽງຢືນ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
5
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຊຽງຢືນ (1 ຕູ້)
ຊຽງຢືນ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
6
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ຫັດສະດີ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
7
ຕູ້ ATM ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ຫັດສະດີ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
8
ຕູ້ ATM ຢູ່ ລາວໂມບາຍກຣຸບ (1 ຕູ້)
ດົງປ່າລານ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
9
ຕູ້ ATM ບໍລິສັດໂທລະຄົມລາວ ETL (1 ຕູ້)
ສາຍລົມ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
10
ຕູ້ ATM ຢູ່ ໜ້າວັດຈັນ (1 ຕູ້)
ວັດຈັນ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
11
ຕູ້ ATM ຢູ່ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ (1 ຕູ້)
ສີບຸນເຮືອງ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
12
ຕູ້ ATM ຢູ່ ໜ້າໂຮງຮຽນສຸກສະຫວັດ (1 ຕູ້)
ຫ້ວຍຫົງ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
13
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ (1 ຕູ້)
ສະຫວ່າງ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
14
ຕູ້ ATM ສວນອາຫານບ້ານລາວ (1 ຕູ້)
ມີໄຊ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
15
ຕູ້ ATM ຢູ່ Home ideal
ອານຸ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
16
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂຸນຕາ ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ຂຸນຕາ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
17
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຂຸນຕາ ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ຂຸນຕາ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
18
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າສະໜາມບິນວັດໄຕ (1ຕູ້)
ວັດໄຕໃຫຍ່
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
19
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Trio ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ສີເກີດ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
20
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Trio ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ສີເກີດ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
21
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ (1 ຕູ້)
ໜອງດ້ວງ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
22
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ຂົວຫລວງ) (1 ຕູ້)
ຂົວຫລວງ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
23
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Hi-Tech Lao (1 ຕູ້)
ໂພນປາເປົ້າ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
24
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂພນທັນ ຫນ້າສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແມ່ຍິງ (1 ຕູ້)
ສະພານທອງກາງ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
25
ຕູ້ ATM ຢູ່ສູນການຄ້າ Lao-ITEC (1 ຕູ້)
ໂພນທັນ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
26
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ໂພນທັນ) (1 ຕູ້)
ໂພນທັນ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
27
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການໂສກປ່າຫລວງ (1 ຕູ້)
ໂສກປ່າຫຼວງ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
28
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Asian TIC jinaimo (1 ຕູ້)
ໂຄກນິນ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
29
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ (1 ຕູ້)
ດອນກອຍ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
30
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ສາຂາດອນກອຍ) (1 ຕູ້)
ດອນກອຍ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
31
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານບາງກອກໄພສານ (1 ຕູ້)
ວັງຊາຍ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
32
ຕູ້ ATM ຢູ່ Unitel (1 ຕູ້)
ໂພນໄຊ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
33
ຕູ້ ATM ຢູ່ໜ້າໂຮງໝໍເມືອງໄຊເສດຖາ (1 ຕູ້)
ທາດຫລວງ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
34
ຕູ້ ATM ຢູ່ວຽງຈະເລີນ ຮ້ານຫັດຖະກຳຈຳປາລ້ານຊ້າງ(1 ຕູ້)
ໂພນເຄັງ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
35
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Pro-Corporate (1 ຕູ້)
ໂພນພະເນົາ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
36
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ (1 ຕູ້)
ໂນນສະຫວ່າງ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
37
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Aisin (1 ຕູ້)
ສົມສະຫງ່າ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
38
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ (1 ຕູ້)
ຈອມມະນີ
ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງ
39
ຕູ້ ATM ຢູ່ຄິວລົດສາຍໃຕ້ (1 ຕູ້)
ຊ້າງຄູ້
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
40
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າດົງໂດກ 1 (1 ຕູ້)
ດົງໂດກ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
41
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າດົງໂດກ 2 (1 ຕູ້)
ດົງໂດກ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
42
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Venture (1 ຕູ້)
ສີວິໄລ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
43
ຕູ້ ATM ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕູ້ 01 (ຫຼັກ 7) (1 ຕູ້)
ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
44
ຕູ້ ATM ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕູ້ 02 (ຫຼັກ 7) (1 ຕູ້)
ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
45
ຕູ້ ATM ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕູ້ 03 (ຫຼັກ 7) (1 ຕູ້)
ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
46
ຕູ້ ATM ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕູ້ 04 (ຫຼັກ 7) (1 ຕູ້)
ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
47
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ພະຂາວ) (1 ຕູ້)
ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
48
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານ Diebvu (1 ຕູ້)
ຊໍາເກດ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
49
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ (1 ຕູ້)
ດົງໂພສີ
ຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫຼວງ
50
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ສາລາຄໍາ) (1 ຕູ້)
ສາລາຄໍາ
ຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫຼວງ
51
ຕູ້ ATM ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຣີໂຕເທຣດ (ໜອງແຫ້ວ) (1 ຕູ້)
ໜອງແຫ້ວ
ຫາດຊາຍຟອງ
ນະຄອນຫຼວງ
52
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງງານລາວຢາມາກິ (1 ຕູ້)
ຫ້ວຍນຳເຢັນ
ນາຊາຍທອງ
ນະຄອນຫຼວງ
53
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າຫຼັກ 52 (1 ຕູ້)
ຫຼັກ 52
ໂພນໂຮງ
ວຽງຈັນ
54
ຕູ້ ATM ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ທ່າເມືອງ
ໄກສອນພົມວິຫານ
ສະຫວັນນະເຂດ
55
ຕູ້ ATM ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ທ່າເມືອງ
ໄກສອນພົມວິຫານ
ສະຫວັນນະເຂດ
56
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການຊາຍແດນລາວບາວ (1 ຕູ້)
ແດນສະຫວັນ
ເຊໂປນ
ສະຫວັນນະເຂດ
57
ຕູ້ ATM ສາຂາບໍ່ແກ້ວ (1 ຕູ້)
ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ
ຫ້ວຍຊາຍ
ບໍ່ແກ້ວ
58
ຕູ້ ATM ສາຂາຈຳປາສັກ (1 ຕູ້)
ຮ່ອງຄະຍອມ
ປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
59
ຕູ້ ATM ຕະຫລາດຕັນຈະເລີນ (1 ຕູ້)
ທ່າຫີນ
ປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
60
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການວັງເຕົ່າ (1 ຕູ້)
ວັງເຕົ່າ
ໂພນທອງ
ຈຳປາສັກ
61
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການສາລະວັນ (1 ຕູ້)
ທ່າເຫຼັກ
ສາລະວັນ
ສາລະວັນ
62
ຕູ້ ATM ຢູ່ຫ້ອງການຊໍການຊ່າງ (1 ຕູ້)
ຜາແດງ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
63
ຕູ້ ATM ຢູ່ຫ້ອງການຜາແດງ ຕູ້ 01 (1 ຕູ້)
ຜາແດງ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
64
ຕູ້ ATM ຢູ່ຫ້ອງການຜາແດງ ຕູ້ 02 (1 ຕູ້)
ຜາແດງ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
65
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການຫ້ວຍຊຸຍ (1 ຕູ້)
ຫ້ວຍຊຸຍ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
66
ຕູ້ ATM ຫນ່ວຍບໍລິການ ເມືອງ ຫົງສາ (1 ຕູ້)
ໂພນສະອາດ
ຫົງສາ
ໄຊຍະບູລີ
67
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການໄຊຍະບູລີ (1 ຕູ້)
ສີເມືອງ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
68
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການຊຽງຂວາງ (1 ຕູ້)
ໂພນສະຫວັນ
ເມືອງແປກ
ຊຽງແຂວງ
69
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ (1 ຕູ້)
ຫວັດຫລວງ
ລະມາມ
ເຊກອງ
70
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື (1 ຕູ້)
ຫລັກສາມ
ສາມະຄີໄຊ
ອັດຕະປື
71
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລວງພະບາງ
ວຽງໄຊ
ຫຼວງພະບາງ
ຫຼວງພະບາງ
72
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄໍາໄຊ
ສີມຸງຄຸນ
ປາກຊັນ
ບໍລິຄໍາໄຊ
73
ຕູ້ ATM ຕະຫຼາດເຊົ້າຄິວລົດເມ ຕູ້ 03 (1 ຕູ້)
ຫັດສະດີ
ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງ
ຍັງບໍ່ເປີດໃຊ້ບໍລິການ
74
ຕູ້ ATM ຢູ່ຮ້ານຊີ້ນດາດໂປ້ຍຊຽນ (1 ຕູ້)
ໜອງສະໂນຄຳ
ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງ
ລໍຖ້າການຕິດຕັ້ງຕູ້ໃໝ່
75
ຕູ້ ATM ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັບພະວິຊາຊັ້ນກາງ (1 ຕູ້)
ໂສກປ່າຫຼວງ
ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ
ລໍຖ້າການຕິດຕັ້ງຕູ້ໃໝ່
76
ຕູ້ ATM ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າທ່າງ່ອນ (1 ຕູ້)
ທ່າງ່ອນ
ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງ
ຍັງບໍ່ເປີດໃຊ້ບໍລິການ