Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ການບໍລິການ ບັນຊີເງິນຝາກ ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ


ໂຄງສ້າງຂອງບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ:1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


 

ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ ເປັນບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ໃຫ້ດອກເບັ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ຕາມຍອດເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ. ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຂອງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນບັນຊີທີ່ໃຫ້ດອກເບັ້ຍຫລາຍຂຶ້ນ ຈາກເງິນທີ່ຖ້າທ່ານຍິ່ງເພີ່ມເງິນຝາກ ກໍ່ຍິ່ງຈະໄດ້ດອກເບັ້ຍຫລາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ. ບັນຊີແບບນີ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແນໃສ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນທໍາມະດາ ແລະ ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ ທີ່ຢາກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດຈາກກ້ອນເງິນທີ່ ຫລາຍຂຶ້ນໃນເວລາສັ້ນ.


ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຮັກສາເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແມ່ນບັນຊີ ທີ່ດີເລີດສໍາລັບ ລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນທໍາມະດາ ຫຼື ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຢາກໄດ້ອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຝາກເງິນແບບປະຈໍາໃນໄລຍະຍາວໄດ້. ທ່ານສາມາດຖອນເງິນໄດ້ພຽງແຈ້ງໃຫ້ ທະນາຄານພົງສະຫວັນຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າໜຶ່ງມື້ເທົ່ານັ້ນ.2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ


 
 • ທ່ານສາມາດກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການທີ່ຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຢາກທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດຈາກທຶນຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍຶດຕິດກັບກໍານົດເວລາຂອງການຝາກປະຈໍາ ຫຼື ກໍານົດເວລາທີ່ຍາວນານ
 • ທ່ານສາມາດກວດຍອດເງິນຫລ້າສຸດໃນປຶ້ມຕິດຕາມໄດ້ ແລະ ຮັບໃບແຈ້ງຍອດເງິນຝາກ ຈາກທະນາຄານ (ໃບນ້ອຍ)ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຈາກຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກເວລາ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານໃນທະນາຄານໄດ້ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ
 • ທ່ານສາມາດຝາກ ຫຼື ຖອນເງິນໄດ້ແຕ່ລະມື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານຕາມເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີບຸກຄົນອື່ນໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ


 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


    ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ ​ແລະ ​​​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.


  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


  ປະ​ເພດ
  ເງືອນ​ໄຂ
  ອັດຕາດອກເບ້ຍ
  ກີບ
  20,000,000 ຫາ 50,000,000
  1.50%
  >50,000,000 ຫາ 250,000,000
  1.70%
  >250,000,000
  1.89%
  ບາດ
  80,000 ຫາ 200,000
  1.75%
  >200,000 ຫາ 1,000,000
  2%
  >1,000,000
  2.25%
  ໂດລາ
  2,000 ຫາ 5,000
  1.75%
  >5,000 ຫາ 25,000
  2%
  >25,000
  2.25%

  (ປັບປຸງໃນວັນທີ 01/04/2018)


  ດອກເບ້ຍຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທຸກໆເຄິ່ງປີ ຄື ທ້າຍເດືອນ 06 ແລະ 12 ຂອງທຸກໆປີ.  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


    20,000,000 ກີບ ຫຼື 80,000 ບາດ ຫຼື 2,000 ໂດລາສະຫະລັດ


  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃນນາມທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມຄື:
 •  
 • ສໍາເນົາໃບທະບຽນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
 • ບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບກ່ຽວກັບທະນາຄານ
 • ມະຕິຂອງຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ ກ.) ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດບັນຊີ, ຂ.) ກຳນົດຊື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມລົງນາມແຕ່ລະຄົນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.


 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ
 • ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 20,000,000 ກີບ ຫຼື 80,000 ບາດ ຫຼື 2,000 ໂດລາສະຫະລັດໃວ້ໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ.
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບປຶ້ມເງິນຝາກພ້ອມກັບບັດ ATM ໄດ້ທັນທີ.

 • *ພິເສດ: ບັນຊີປະເພດນີ້ສາມາດເປີດຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມນຳກັນ.