Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ| Login
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Contact Us

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ນ່ວຍບໍລິການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າຜູ້ມີອຸປາລະຄຸນທຸກທ່ານ ຕາມສະຖານທີສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ:


 

 • ສາຂາ

  • ສໍາຫນັກງານໃຫຍ່

   ສໍານັກງານໃຫຍ່: (ເປີດບໍລິການ 26 ມັງກອນ 2010 )

   ໜ່ວຍ 1, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 711522, 711533, 215666

   ອີເມວ: info@phongsavanhbank.com, www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:30

  • ສາມແສນໄທ

   ສາຂາ ສາມແສນໄທ: (ເປີດບໍລິການ 29 ມີນາ 2007)

   077 ໜ່ວຍ 09, ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ຕູ້ໄປສະນີ 3099

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 212666, 212777, 215666

   ອີເມວ: info@phongsavanhbank.com, www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ສະຫວັນນະເຂດ

   ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ: (ເປີດບໍລິການ 24 ມີນາ 2008)

   299 ໜ່ວຍ 09, ບ້ານ ນາມ່ວງ, ເມືອງໄກສອນ ພົມວີຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

   ໂທລະສັບ: (+856-41) 300 888, 300 999

   ອີເມວ: info@phongsavanhbank.com , www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ຈໍາປາສັກ

   ສາຂາ ຈໍາປາສັກ: (ເປີດບໍລິການ 31 ມີນາ 2009)

   ໜ່ວຍ 04, ບ້ອນ ຮ່ອງຄະຍອມ, ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

   ໂທລະສັບ: (+856-31) 260 311

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ບໍ່ແກ້ວ

   ສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ: (ເປີດບໍລິການ 05 ມຶທຸນາ 2009)

   ໜ່ວຍ 08, ບ້ອນ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ, ຖະໜົນສາຍກາງ, ເມືອງຫ້ວຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

   ໂທລະສັບ: (+856-84) 21 2225

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ຂຸນຕາ

   ສາຂາ ຂຸນຕາ: (ເປີດບໍລິການ 16 ມັງກອນ 2010)

   5/10 , ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ບ້ານ ຂຸນຕາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ຕູ້ໄປສະນີ 3099

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520060, 215974-5

   ອີເມວ: info@phongsavanhbank.com, www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 15:30

  • ຫລັກ7

   ສາຂາ ຫລັກ7 (ເປີດບໍລິການ 26 ມັງກອນ 2010 )

   ໜ່ວຍ 1, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 711522, 711533, 215666

   ອີເມວ: info@phongsavanhbank.com, www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 15:30

  • ສາລະວັນ

   ສາຂາ ສາລະວັນ

   ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມືອງເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ

   ໂທລະສັບ: (+856-34) 212055-77

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ໄຊຍະບູລິ

   ສາຂາ ໄຊຍະບູລິ

   ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856-74) 212208, 212209

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ຫົງສາ (ໄຊຍະບູລິ)

   ສາຂາ ຫົງສາ

   ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856-74) 860089, 860098

   ໂທລະສານ: (+856-74) 860088

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ຊຽງຂວາງ

   ສາຂາ ຊຽງຂວາງ

   ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

   ໂທລະສັບ: (+856-61) 213989, 213588

   ໂທລະສານ: (+856-61) 213989

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ເຊກອງ

   ສາຂາ ເຊກອງ

   ບ້ານ ວັດຫຼວງ, ເມືອງ ລະນາມ, ແຂວງ ເຊກອງ

   ໂທລະສັບ: (+856-38) 211799

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

  • ອັດຕະປື

   ສາຂາ ອັດຕະປື

   ບ້ານ ຫຼັກສາມ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

   ໂທລະສັບ: (+856-36) 210199

   ໂທລະສານ: (+856-36) 210111

   www.phongsavanhbank.com

   ໃຫ້ບໍລິການ: ຈັນ – ສຸກ: 8:30 – 15:30; ເສົາ: 8:30 – 11:30

 • ໜວ່ຍບໍລິການ

  • 1. ໜ່ວຍບໍລິການ ພິເສດດ້ານລຸ່ມສາຂາສາມແສນໄທ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ພິເສດດ້ານລຸ່ມສາຂາສາມແສນໄທ:

   077 ໜ່ວຍ 9, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 212666, 212777, 215666

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 20:30

  • 2. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ - ໄທ

   ບ້ານ ດົງໂພສີ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 812 203

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 20:30

  • 3. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ:

   ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດເຊົ້າ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊອບປິ້ງມໍ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 285087

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 4. ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ:

   ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມ ພົງສະຫວັນ, ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 216 677

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 5. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັກ7

   ໜ່ວຍບໍລິການຫລັກ7:

   ໜ່ວຍ 1, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 711 522

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 20:30

  • 6. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ1

   ໜ່ວຍບໍລິການດົງໂດກ1:

   ຕັ້ງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ນດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 771 434

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້ : 8:30 – 17:00

  • 7. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ 2

   ໜ່ວຍບໍລິການດົງໂດກ2:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

   ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 770314

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 8. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂຮງໝໍເສດຖາ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ໂຮງໝໍເສດຖາ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຫມໍເສດຖາ, ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 315 766

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 9. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂສກປ່າຫລວງ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ໂສກປ່າຫລວງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ໂສກປ່າຫລວງ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

   ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 351 655

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 10. ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງ່ອນ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງ່ອນ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດທ່າງ່ອນ ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 752 292, 752 293

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 11. ໜ່ວຍບໍລິການ ພິເສດດ້ານລຸ່ມ ສາຂາຂຸນຕາ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ພິເສດດ້ານລຸ່ມ ສາຂາຂຸນຕາ:

   5/10, ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520 060, 215 974, 215 975

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 12. ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດສີໄຄ:

   ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດສີໄຄ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕະຫຼາດສີໄຄ, ບ້ານສີໄຄ, ເມືອງ ສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520 175, 520 176

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 13. ໜ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນວັດໄຕ:

   ໜ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນວັດໄຕ:

   ຕັ້ງຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ບ້ານ ອາກາດ, ເມືອງ ສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520 191

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 20:30

  • 14. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52

   ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 52, ບ້ານ ຫຼັກ 52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 23) 331 009

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 15. ໜ່ວຍບໍລິການ ລາວບາວ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ລາວບາວ:

   ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ

   ໂທລະສັບ: (+856- 41) 660 424

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

  • 16. ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງເຕົ່າ:

   ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງເຕົ່າ:

   ບ້ານວັງເຕົ່າ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ(ກົງກັນຂ້າມກັບ ຫ້ອງການ ດ່ານວັງເຕົ່າ)

   ໂທລະສັບ: (+856- 31) 214 989

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:30

  • 17. ໝ່ວຍບໍລິການ ດ້ານຂ້າງສາຂາຈຳປາສັກ

   ໜ່ວຍບໍລິການ ບ້ານ ໂພນສະອາດ

   ໜ່ວຍ 04, ບ້ານ ຮ່ອງຄະຍອມ, ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

   ໂທລະສັບ: (+856-31) 260 317

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 19:00

  • 18. ໝ່ວຍບໍລິການ ຊໍການຊ່າງ

   ໝ່ວຍບໍລິການ ຊໍການຊ່າງ:

   ບ້ານ ຕາລານ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856-74) 219 039

   ໃຫ້ບໍລິການ: ທຸກມື້: 8:30 – 17:00

 • ຫ້ອງການຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  • ປະເທດໄທ

   Thailand

   Phongsavanh Bank Limited-Thailand Representative Office.

   120 Government Complex,Building A , Floor 1, Room AM1-009.

   Chengwattana Road, Tung Song Hong , Lak Si District

   Bangkok 10210

   Tel 02.143-7851

  • ປະເທດຫວຽດນາມ

   Vietnam

   The Offices at Sun Red River Business Center, 1st Floor,

   Unit 106, 23 Phan Chu Trinh Street,

   Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam. Tel: +84-989 152 150


Call Center: 1188