Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ

Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບັນຊີເງິນຝາກ ບັນຊີຝາກປະຢັດການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ:


ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ ມີການບໍລິການໂອນເງິນເຂົ້າ-ອອກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍ 2 ຊ່ອງທາງຄື:


I. ໂອນຜ່ານລະບົບ SWIFT


- ຄຸນລັກສະນະ:


  ການໂອນເງິນຜ່ານ SWIFT ແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ມີອຸປະກາລະຄຸນທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ, ເຊື້ອຊາດໃດ ທ່ານກໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນ ຫຼື ຮັບເງິນໄດ້ຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີເລີດຂອງພວກເຮົາ.

- ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ:


 
 • ສາມາດໂອນ​ເງິ​ນໄປໄດ້ທຸກປະເທດທົ່ວໂລກດ້ວຍການບໍລິການດ້ວຍລະບົບ SWIFT
 • ຄ່າທຳນຽມໃນການບໍລິການໂອນ ແມ່ນຖືກ
 • ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນເງິນໂອນ (Unlimited)
 • ໂອນ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ນາມສ່ວນຕົວ ຫຼື ຊຳລະສິນຄ້າ
 • ການບໍລິການສະດວກວ່ອງໄວ
 • ລະບົບມີແບບຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສ, ອຸ່ນໃຈທັງຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ
 • ມີທະນາຄານຕົວແທນທີ່ມີຊື່ສຽງໃວ້ບໍລິການທ່ານ.

 • - ເງື່ອນໄຂການໂອນເງິນຜ່ານ SWIFT:


  1) ການໂອນເງິນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ (Inward Remittance)


   
 • ພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງຊື່​ບັນ​ຊີ ​ແລະ ​ເລກ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນເຂົ້າມາບັນຊີຂອງທ່ານທີ່​ມີ​ຢູ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
 • ເງິນຈະຖືກໂອນເຂົ້າມາຜ່ານລະບົບຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ, ຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບສື່ສານຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດທັນສະໄໝ(SWIFT) ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 24-48 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.

 • 2) ການໂອນເງິນອອກຕ່າງປະເທດ (Outward Remittance)


   
 • ພຽງທ່ານປະກອບຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຊື່, ເລກບັນຊີ ​ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງທະນາຄານຜູ້ຮັບປາຍທາງ
 • ພ້ອມເອກະສານປະກອບເຊັ່ນ: ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຮຽກເກັບເງິນ, ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງການໂອນເງິນ.

 • - ຂັ້ນຕອນ:


   
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ດ້ວຍ​ການ​ຕັດ​ບັນຊີຫລື ​​ເງິນສົດ
 • ແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງການໂອນເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ພະນັກງານບໍລິການຂອງທະນາຄານຮັບຊາບ ​
 • ຂຽນແບບ​ຟອມ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ພົງ​ສະຫວັນພ້ອມ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ຕາມ​ຈຸດປະສົງ​ໃນ​ການ​ໂອນ
 • ທ່ານສາມາດ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກໍາ​ຕາມ ປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸກໆແຫ່ງຕາມເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການ.
 • ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆສະດວກສະບາຍ.

 • - ຄ່າທຳນຽມ: ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ຄ່າທໍານຽມບໍລິການຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ  II. ການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ Western Union


  - ຄຸນລັກສະນະ:


   

  ທະນາຄານພົງສະຫວັນໃຫ້ບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນດ່ວນຜ່ານເວສເຕິ້ນຢູນຽນດ້ວຍການບໍລິການທີ່ສະດວກ,ວອງໄວ ​ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນທົ່ວປະເທດ


  - ເງື່ອນໄຂຂອງການໂອນ-ຮັບເງິນ:

  ກໍລະນີມາຮັບເງິນ:


   
 • ຜູ້​ຮັບ​ເງິນຕ້ອງ​ມີ​ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ອາຍຸ
 • ໂຕເລກກຳກັບການໂອນເງິນ (MTCN)
 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້ສົ່ງເງິນແລະ ປະເທດຕົ້ນທາງ
 • ຈໍານວນເງິນທີ່​ຕ້ອງ​ຮັບ

 • - ກໍລະນີມາໂອນເງິນ:


   
 • ຜູ້ສົ່ງ​ເງິນຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວຫຼືໜັງສືເດີນທາງທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ
 • ຊື່​ ​ແລະ ນາມສະກຸນຜູ້​ຮັບ​ເງິນ
 • ລະ​ບຸ​ເມືອງ ​ແລະ ປະ​ເທດ​ປາຍທາງ
 • ລະບຸຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ

 • - ຄ່າທຳນຽມ:


   

  ທ່ານສາມາດສອບຖາມຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນອອກຜ່ານເວສເຕິ້ນຢູນຽນໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານຫຼືໂທCall Center 1188 ກົດ 3 (ສໍາລັບລູກຄ້າຜູ້ຮັບເງິນແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມ)