Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ບໍລິການອື່ນໆ ແລກປ່ຽນເງີນຕາ

 

 

  ບໍລິການຮັບຊື້ - ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ:
   
  ທ່ານສາມາດຊື້ - ຂາຍເງິນຕາສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທີ່ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ທຸກຈຸດ ດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ດີກ່ວາ ແລະ ຍັງເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ ໃນທະນາບັດຂອງພວກເຮົາ
 
  ສະກຸນເງິນທີ່ໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນ::
   
 

...:USD /THB /EUR /GBP /AUD /CAD /CHF /CNY /HKD /JPY /KRW /MYR /SGD /VND:…

 

  ບໍລິການພິເສດ:
   
  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ປະກອຍທຸລະກິດປະເພດຕ່າງໆ (ສະເພາະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ທີ່ບໍ່ມີເວລາເຂົ້າມາແລກປ່ຽນກັບ ທະນາຄານ ພວກເຮົາມີບໍການສົ່ງເງິນເຖິງທີ່ ເມື່ອມີຍອດ ເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ 20,000 usd ຂື້ນໄປ.
 
  ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ:
   
  ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຍິດີມອບ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ພິເສດສໍາລັບ ອົງກອນຂອງລັດ ແລະ ອົງກອນ Non Profit Organization
 
  ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ:
   
  ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ