Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


  ເປັນບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໃຫ້ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນ ພະນັກງານກິນເງິນເດືອນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຊາວຄ້າຂາຍນ້ອຍ ຫຼື ລູກຄ້າສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານກໍ່ຕາມ, ມີປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີທີ່ຈະຮັກສາເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທ້ອນເງິນໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຕະຫລອດອາທິດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອິດສະລະຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ.2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ

 
 • ວົງ​ເງິນ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ບັນຊີ​ຕ່ຳ ​ແລະ ທ່ານ​ສາມາດ​ຖອນ​​ເງິນ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່ຕ້ອງ​ມີ​ຍອດ​ຄົງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ບັນຊີ
 • ໄດ້ຮັບປຶ້ມຕິດຕາມບັນຊີ ທີ່​ສາມາດກວດ​ ​ແລະ ຕິດຕາມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີຜ່ານ​ຈຸດ​ບໍລິການທະນາຄານ ຫຼື ຮັບໃບແຈ້ງຍອດເງິນຝາກ(ໃບນ້ອຍ) ຜ່ານຕູ້ ATM ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ໄດ້ທຸກເວລາ
 • ທ່ານສາມາດຝາກ ຫຼື ຖອນເງິນໄດ້ແຕ່ລະມື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕາມປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານຕາມເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ຖອນຜ່ານຕູ້ ATM 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີບຸກຄົນອື່ນໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການທີ່ຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຢາກທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
 • ສາມາດຊ່ວຍຕິດຕາມ ​ແລະ ສ້າງປະຫວັດການ​ຊຳລະສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທະນາຄານ


 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


  ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດໄທ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ.


  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


  ເງິນຝາກປະເພດນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໃດໆ ເພາະວ່າທ່ານສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຊ້ເງິນເຕັມຕາມຈຳນວນໄດ້


  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


  100,000 ກີບ ຫຼື 400 ບາດ ຫຼື 10 ໂດລາສະຫະລັດ


  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).

 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ
 • ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 ກີບ ຫຼື 400 ບາດ ຫຼື 10 ໂດລາສະຫະລັດ ໃວ້ໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບປຶ້ມເງິນຝາກໄດ້ທັນທີ.

 • *ໝາຍເຫດ: ຖ້າຕ້ອງການຮັບບັດ ATM ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມອອກບັດ 30,000 ກີບ