Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates
ໜ້າຫຼັກ ການບໍລິການ ບັນຊີເງິນຝາກ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

 

1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


  ບັນຊີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນຈໍານວນ​ຫຼາຍໄດ້ດີຂື້ນ ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍດາຍໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາເງິນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນ ການຈ່າຍເງິນຈໍານວນ​ຫຼາຍພາຍໃນປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດອີກດ້ວຍ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບການທີ່ຈະຖືເງິນສົດຕິດຕົວໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ສ່ຽງທີ່ຈະປະໄວ້ເຮືອນ ທ່ານພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີກັບທະນາຄານ ກໍ່ຈະໝົດບັນຫາເຊິ່ງມີທັງແບບສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ທີ່ເປັນທຸລະກິດ ພ້ອມ​ທັງ​ສາມາດເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້, ບັນຊີກະແສລາຍວັນແມ່ນບັນຊີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບເລື່ອງການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍເງິນສົດ ບັນຊີແບບນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມກັບບໍລິການເບີກເງິນເກີນບັນຊີຕາມຄໍາຂໍໄດ້ອີກ.


2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ


 
 • ທ່ານສາມາດກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການທີ່ຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຢາກທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
 • ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ແຊັກເພື່ອສັ່ງຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
 • ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເປັນບັນຊີເພື່ອເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້
 • ທ່ານສາມາດກວດຍອດເງິນຫລ້າສຸດໃນປຶ້ມຕິດຕາມໄດ້ ແລະ ຮັບໃບແຈ້ງຍອດເງິນຝາກ ຈາກທະນາຄານ (ໃບນ້ອຍ)ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຈາກຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກເວລາ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານໃນທະນາຄານໄດ້ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ
 • ທ່ານສາມາດຝາກ ຫຼື ຖອນເງິນໄດ້ແຕ່ລະມື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານຕາມເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີບຸກຄົນອື່ນໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.


 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


    ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ ​ແລະ ​​​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.


  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


    ເງິນຝາກປະເພດນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໃດໆ ເພາະວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເງິນເຕັມຕາມຈຳນວນໄດ້


  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


    5,000,000 ກີບ ຫຼື 20,000 ບາດ ຫຼື 500 ໂດລາສະຫະລັດ


  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃນນາມທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມຄື:

   
 • ສໍາເນົາໃບທະບຽນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
 • ບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບກ່ຽວກັບທະນາຄານ
 • ມະຕິຂອງຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ ກ.) ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດບັນຊີ, ຂ.) ກຳນົດຊື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມລົງນາມແຕ່ລະຄົນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.


 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ
 • ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 5,000,000 ກີບ ຫຼື 20,000 ບາດ ຫຼື 500 ໂດລາສະຫະລັດໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.  
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ.
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບປຶ້ມເງິນຝາກພ້ອມກັບບັດ ATM ໄດ້ທັນທີ.

 • *ພິເສດ: ບັນຊີປະເພດນີ້ສາມາດເປີດຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມນຳກັນ.