Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມຸ່ງໜັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາ....

ພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ ວັງວຽງພລັສ.

ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ມີພິທິທາງສາສະໜາ ແລະ ພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ບ້ານໂພນເພັງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ບຸນຈັນ ມາລາວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງວັງວຽງ, ທ່ານ ຈັນເພັງ ຫຼວງສຸວັນນະວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ, ທ່ານ ບົວທອງ ຫຼວງໄຊຍະສິດ ນາຍບ້ານ ບ້ານໂພນເພັງ, ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ອິນທະວົງ ຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງ ບ້ານ ໂພນເພັງ ແລະ ພະນັກງານ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ກຸ່ມບ້ານໂພນເພັງ ກໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.ການເປີດໜ່ວຍບໍລິການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານລົງສູ່ຮາກຖານ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ຫັນເອົາການບໍລິການດ້ານການເງີນທີ່ທັນສະໄໝລົງສູ່ຮາກຖານການຜະລິດ ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄ້າຂາຍ, ນັກທຸລະກິດ,ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆໄດ້ໃຊ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງສະດວກສະບາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການຝາກເງິນ ຫຼື ກູ້ຢືມເງິນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼາຍລະດັບທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທຳການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີທາງເລືອກເຂົ້າໃນການລົງທຶນ, ລວມທັງການໂອນເງິນກໍ່ມີຄວາມວ່ອງໄວທັນການດ້ວຍລະບົບທີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ, ການຖອນເງິນທີ່ທັນການຕາມວັດຖຸປະສົງທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ, ການຊຳລະສະສາງໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດດ້ວຍກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍີ່ງຂື້ນ.1/4