Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມຸ່ງໜັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາ....

ພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບອັກຄີໄພທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ພາບບັນຍາກາດການມອບຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2018, ໂດຍຕາງໜ້າ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ກໍ່ຄື ທ່ານນາງ ຈຸລາລັກ ຄຳພິມ ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໃຫ້ກຽດມອບເຄື່ອງ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລໍລອນສີ ປະທານມູນລະນິທິ ພົງສະຫວັນ ເມດຕາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສົມທົບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບອັກຄີໄພ ທີ່ ບ້ານສັນແຟນ, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 40ຄອບຄົວ.1/4