Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມຸ່ງໜັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາ....

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ.


ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ມີການຈັດງານການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ ທີ່ເດີນບານ Ferrari ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ: ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ, ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມຸນຕີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຕາງໜ້າທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ໄຊນາວິນ ເດຊາກຳພູ, ທ່ານ ນາງ ຈຸລະລັກ ຄຳພິມ , ທ່ານ ນາງ ດາລາວັນ ສຣິດທິລາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະໂນລາ ຫຼວງໂຄດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງສາຍສຳພັນຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ1/3