Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມຸ່ງໜັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາ....

ຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດພັງສະຫວັນ ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງອຳລາຂອງ ທ່ານ ກົງສູນໃຫ່ຍ ແຫ່ງສາທາລະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທ່ານ ບຸນສີ ວົງບົວສີ ທີ່ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018


ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018, ຮອງອຳນວຍການ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທ່ານ ນາງຈຸລາລັກ ຄຳພິມ ຕາງໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດພັງສະຫວັນ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງອຳລາຂອງ ທ່ານ ກົງສູນໃຫ່ຍ ແຫ່ງສາທາລະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທ່ານ ບຸນສີ ວົງບົວສີ ທີ່ ຂອນແກ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ20, 000 ບາດ ໃນການສະໜັບສະໜູນງານລ້ຽງດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີການມອບດອກໄມ້ອວຍພອນນຳດ້ວຍ.1/3