Share ໜ້ານີ້

ໂປຣໂມຊັ່ນ ປີໃໝ່ກຸດຈີນ - ຫວຽດນາມ

ລາຍລະອຽດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ກຸດຈີນ - ຫວຽດນາມ ຂໍໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ຮັ່ງມີສີສຸກ ເຮັງ ເຮັງ ລວຍ ລວຍ ຕະຫຼອດປີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ແລະ ເມື່ອທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ ພອ້ມຮັບຂອງແຈກຂອງແຖມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ "ເຮັງ ເຮັງ ເຮັງ" ປະຈໍາປີ 2023
ຂອງລາງວັນ
ຮັບທັນທີພອ້ມຮັບຂອງແຈກຂອງແຖມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຖົງຜ້າ, ຄັນຮົ່ມ, PSVB Gift set ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄູປອງຊິງໂຊກຈັບສະຫຼາກລຸ້ນໂຊກພິເສດ ເຊັ່ນ: PSVB Luggage, PSVB Gift set, ເງິນຄືນເຂົ້າບັນຊີ 100,000 ກີບ
ເງື່ອນໄຂ
1. ຄູປອງຊິງໂຊກແຈກສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປິດບັນຊີເງິນຝາກທຸກປະເພດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ໂອນເງິນໃນປະເທດ ຫຼື ລະຫວ່າງປະເທດ 2. ແຈກຊິງໂຊກຈັບສະຫຼາກລຸ້ນໂຊກພິເສດ ລະຫວ່າງວັນທີ 18/01/2023-15/02/2023 3. ຈັບສະຫຼາກລຸ້ນໂຊກຂອງລາງວັນ ໃນວັນທີ 23/02/2023 ທີ FB: Phongsavanh Bank 4. ຂອງແຈກຂອງແຖມແລະຂອງລາງວັນ ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານກຳນົດ
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ
18 ມັງກອນ 2023 ເຖິງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2023
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທຸກສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທມາທີ່ Call Center: 1188

#ພົງສະຫວັນມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Call Center: 1188
YouTube: Phongsavanh Bank
Facebook: Phongsavanh Bank
Website: www.phongsavanhbank.com

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018