Share ໜ້ານີ້

ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ ຮັບດອກເບ້ຍສູງ

ທ້ອນເງິນກັບ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຮັບດອກເບ້ຍງາມໆ ແລະ ລຸ້ນໂຊກລາງວັນໃຫຍ່

ຄິດວາງແຜນການທ້ອນເງິນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີ ຄິດຫາທະນາຄານພົງສະຫວັນ ພ້ອມທັງໄດ້ສິດລຸ້ນໂຊກເອົາຂອງລາງວັນບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດກະບະ REVO 2GD 2,393 cc, ລົດຈັກຮອນດ້າເວບ 100, ບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ແພັກເກັດທ່ອງທ່ຽວ...ຜູ້ໂຊກດີອາດເປັນທ່ານຮີບຟ້າວມາທ້ອນເງິນໄປກັບທະນາຄານພົງສະຫວັນກັນເດີເຈົ້າ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທຸກສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທ 1188

ຝາກມີກํານົດຮັບດອກເມັ້ຍເມື່ອຄົບກํານົດ
ຝາກມີກํານົດຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ

ກະລຸນາຂຽນແບບຟອມດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອທີ່ພະນັກງານຂອງເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມແກ່ທ່ານ.

ເລືອກປະເພດບັນຊີ:

ໄລຍະເວລາ ຝາກມີກຳນົດຮັບດອກເບ້ຍເມືອຄົບກຳນົດ ຝາກມີກຳນົດຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ
3 ເດືອນ
--
6 ເດືອນ
--
12 ເດືອນ
18 ເດືອນ
24 ເດືອນ
36 ເດືອນ
60 ເດືອນ --
ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018