Share ໜ້ານີ້

ໂປຣໂມຊັ່ນ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບັດ Phongsavanh JCB


ລາຍລະອຽດ

ຂ່າວດີ!!! ພົບກັບໂປຣໂມຊັນສຸດພິເສດ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບັດ Phongsavanh JCB ຮັບເງິນຄືນ (Refund) ເມື່ອໃຊ້ບັດ Phongsavanh JCB ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະມີຍອດສະສົມຂັ້ນຕໍ່າ JPY 30.000ຈະ ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ 10% (ສູງສຸດເຖິງ JPY 5.000)*

ໂປຣໂມຊັ່ນ
  • ໂອນເງິນອອກທຸກສະກຸນເງິນ ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 10,000$ ໂອນສະກຸນໂດລາ ແມ່ນຕ້ອງຕັດຈາກບັນຊີໂດລາເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນໂອນສະກຸນເງິນອື່ນສາມາດຕັດຈາກບັນຊີສະກຸນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ມີກັບ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
  • ໂອນເງິນເຂົ້າທຸກສະກຸນ ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
ເງື່ອນໄຂ
  • ພາຍຫຼັງໝົດໂປຼໂມຊັນຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ພາຍໃນເດືອນ 6 ປີ 2023
  • ສາມາດໃຊ້ສິດໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນບັດໃໝ່
  • ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານກຳນົດ
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ

ໂປໂມຊັນເລີ່ມວັນທີ 16 ມັງກອນ - 15 ເມສາ 2023 ນີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Call Center: 1188
YouTube: Phongsavanh Bank
Facebook: Phongsavanh Bank
Website: www.Phongsavanhbank.com

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018