Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 30/03/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,094 8,122
    THB 250.40 251.65
    EUR 8,714 8,758
    GBP 11,504 11,734
    AUD 5,975 6,095
    CAD 5,957 6,076
    CHF 7,806 7,962
    CNY 1,204 1,228
    SGD 5,416 5,524
    JPY 65.56 66.87
    VND 0.349 0.356
    MYR 2,010 2,050
    KRW 6.73 6.87
    HKD 959 979
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
40
ມື້ວານນີ້:
454
ເດືອນນີ້:
11,416
ເດືອນກ່ອນ:
11,416
ປີນີ້:
33,258
ປີກາຍນີ້:
123,474