Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 25/08/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,082 8,110
    THB 235.27 237.03
    EUR 9,058 9,103
    GBP 10,224 10,428
    AUD 5,880 5,998
    CAD 5,796 5,912
    CHF 7,749 7,904
    CNY 1,137 1,159
    SGD 5,477 5,586
    JPY 77.58 79.13
    VND 0.344 0.350
    MYR 1,839 1,876
    KRW 6.63 6.77
    HKD 956 976
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
120
ມື້ວານນີ້:
733
ເດືອນນີ້:
16,424
ເດືອນກ່ອນ:
17,825
ປີນີ້:
130,998
ປີກາຍນີ້:
172,681