Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 03/07/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,105 8,133
    THB 242.76 243.97
    EUR 8,876 8,921
    GBP 12,069 12,310
    AUD 5,894 6,012
    CAD 5,979 6,099
    CHF 7,956 8,115
    CNY 1,204 1,228
    SGD 5,509 5,619
    JPY 63.51 64.78
    VND 0.347 0.353
    MYR 1,965 2,005
    KRW 6.64 6.78
    HKD 958 978
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
212
ມື້ວານນີ້:
332
ເດືອນນີ້:
1,970
ເດືອນກ່ອນ:
14,038
ປີນີ້:
73,914
ປີກາຍນີ້:
123,474