Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 24/02/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,201 8,222
    THB 238.03 239.82
    EUR 8,449 8,491
    GBP 9,924 10,122
    AUD 6,042 6,163
    CAD 5,824 5,941
    CHF 7,620 7,772
    CNY 1,178 1,201
    SGD 5,247 5,352
    JPY 70.01 71.41
    VND 0.350 0.357
    MYR 1,650 1,683
    KRW 6.56 6.69
    HKD 959 979
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
316
ມື້ວານນີ້:
622
ເດືອນນີ້:
13,134
ເດືອນກ່ອນ:
15,988
ປີນີ້:
29,122
ປີກາຍນີ້:
205,892