Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 23/08/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,288 8,309
    THB 251.67 252.94
    EUR 9,522 9,569
    GBP 10,254 10,459
    AUD 6,274 6,399
    CAD 6,164 6,287
    CHF 8,037 8,198
    CNY 1,215 1,239
    SGD 5,499 5,609
    JPY 72.83 74.29
    VND 0.356 0.363
    MYR 1,741 1,776
    KRW 6.63 6.76
    HKD 962 981
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມLinkເວັບໄຊ້ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສາຂາພາກໄຕ້
- ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສາຂາພາກກາງ(ເປີດໃໝ່)
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
351
ມື້ວານນີ້:
642
ເດືອນນີ້:
12,449
ເດືອນກ່ອນ:
17,671
ປີນີ້:
131,897
ປີກາຍນີ້:
205,892