Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 25/10/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,132 8,152
    THB 233.47 235.22
    EUR 8,792 8,836
    GBP 9,660 9,854
    AUD 5,894 6,012
    CAD 5,642 5,754
    CHF 7,573 7,724
    CNY 1,176 1,199
    SGD 5,347 5,454
    JPY 74.24 75.73
    VND 0.352 0.359
    MYR 1,784 1,820
    KRW 6.56 6.69
    HKD 960 980
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
22
ມື້ວານນີ້:
732
ເດືອນນີ້:
15,302
ເດືອນກ່ອນ:
19,121
ປີນີ້:
169,123
ປີກາຍນີ້:
172,681