Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 13/04/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,115 8,135
    THB 251.25 252.50
    EUR 8,496 8,539
    AUD 5,906 6,024
    CAD 5,961 6,080
    CHF 7,668 7,821
    CNY 1,202 1,226
    GBP 11,318 11,544
    HKD 959 979
    JPY 64.95 66.25
    KRW 6.78 6.92
    MYR 2,017 2,057
    SGD 5,436 5,545
    VND 0.349 0.355
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
135
ມື້ວານນີ້:
217
ເດືອນນີ້:
5,520
ເດືອນກ່ອນ:
11,885
ປີນີ້:
39,247
ປີກາຍນີ້:
123,474