Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 23/06/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,251 8,272
    THB 248.50 250.36
    EUR 8,975 9,019
    GBP 10,090 10,292
    AUD 5,938 6,056
    CAD 5,800 5,916
    CHF 7,961 8,120
    CNY 1,190 1,214
    SGD 5,350 5,457
    JPY 71.30 72.72
    VND 0.354 0.361
    MYR 1,729 1,764
    KRW 6.56 6.69
    HKD 961 980
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມLinkເວັບໄຊ້ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສາຂາພາກໄຕ້
- ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ສາຂາພາກກາງ(ເປີດໃໝ່)
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
53
ມື້ວານນີ້:
681
ເດືອນນີ້:
14,653
ເດືອນກ່ອນ:
17,755
ປີນີ້:
97,497
ປີກາຍນີ້:
205,892