Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 03/09/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,157 8,185
    THB 232.50 233.66
    EUR 9,042 9,087
    GBP 11,913 12,151
    AUD 5,450 5,559
    CAD 5,692 5,806
    CHF 7,792 7,948
    CNY 1,183 1,206
    SGD 5,276 5,381
    JPY 65.27 66.57
    VND 0.335 0.342
    MYR 1,767 1,803
    KRW 6.30 6.42
    HKD 965 984
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
653
ມື້ວານນີ້:
706
ເດືອນນີ້:
1,370
ເດືອນກ່ອນ:
17,355
ປີນີ້:
106,995
ປີກາຍນີ້:
123,474