Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 01/12/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,173 8,193
    THB 230.15 231.87
    EUR 8,614 8,657
    GBP 9,854 10,051
    AUD 5,759 5,874
    CAD 5,638 5,750
    CHF 7,441 7,590
    CNY 1,158 1,181
    SGD 5,228 5,333
    JPY 68.14 69.51
    VND 0.347 0.354
    MYR 1,678 1,712
    KRW 6.38 6.51
    HKD 966 985
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
38
ມື້ວານນີ້:
409
ເດືອນນີ້:
1,391
ເດືອນກ່ອນ:
17,313
ປີນີ້:
191,309
ປີກາຍນີ້:
172,681