Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 23/09/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,103 8,123
    THB 234.74 236.50
    EUR 9,034 9,079
    GBP 10,097 10,299
    AUD 5,905 6,023
    CAD 5,742 5,857
    CHF 7,739 7,893
    CNY 1,190 1,214
    SGD 5,471 5,580
    JPY 76.52 78.05
    VND 0.350 0.357
    MYR 1,805 1,841
    KRW 6.73 6.87
    HKD 957 977
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
141
ມື້ວານນີ້:
471
ເດືອນນີ້:
15,103
ເດືອນກ່ອນ:
20,126
ປີນີ້:
149,803
ປີກາຍນີ້:
172,681