Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 24/11/2014
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,050 8,070
    THB 247.01 248.24
    EUR 9,843 9,892
    GBP 12,011 12,251
    AUD 6,664 6,797
    CAD 6,833 6,969
    CHF 7,901 8,059
    CNY 1,239 1,263
    SGD 5,850 5,967
    JPY 65.89 67.20
    VND 0.349 0.356
    MYR 2,274 2,319
    KRW 6.84 6.98
    HKD 979 998
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
411
ມື້ວານນີ້:
166
ເດືອນນີ້:
7,969
ເດືອນກ່ອນ:
11,138
ປີນີ້:
109,545
ປີກາຍນີ້:
124,180