Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 29/03/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,203 8,224
    THB 241.69 243.50
    EUR 8,643 8,686
    GBP 9,836 10,033
    AUD 5,977 6,097
    CAD 5,694 5,808
    CHF 7,735 7,890
    CNY 1,175 1,199
    SGD 5,282 5,388
    JPY 70.98 72.40
    VND 0.351 0.358
    MYR 1,644 1,697
    KRW 6.69 6.82
    HKD 959 978
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
354
ມື້ວານນີ້:
727
ເດືອນນີ້:
16,094
ເດືອນກ່ອນ:
16,094
ປີນີ້:
47,213
ປີກາຍນີ້:
205,892