Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 23/05/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,194 8,214
    THB 244.45 246.29
    EUR 8,981 9,026
    GBP 10,278 10,484
    AUD 5,843 5,960
    CAD 5,643 5,747
    CHF 7,890 8,048
    CNY 1,173 1,196
    SGD 5,325 5,432
    JPY 70.80 72.22
    VND 0.352 0.359
    MYR 1,708 1,743
    KRW 6.66 6.79
    HKD 955 974
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
631
ມື້ວານນີ້:
683
ເດືອນນີ້:
12,113
ເດືອນກ່ອນ:
15,791
ປີນີ້:
77,202
ປີກາຍນີ້:
205,892