Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 27/11/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,163 8,183
    THB 228.52 230.23
    EUR 8,548 8,590
    GBP 11,745 11,980
    AUD 5,620 5,733
    CAD 5,677 5,791
    CAD 5,677 5,791
    CHF 7,374 7,521
    CNY 1,175 1,198
    SGD 5,307 5,413
    JPY 64.10 65.38
    VND 0.337 0.344
    MYR 1,767 1,803
    KRW 6.51 6.64
    HKD 964 983
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
72
ມື້ວານນີ້:
376
ເດືອນນີ້:
14,916
ເດືອນກ່ອນ:
17,592
ປີນີ້:
156,129
ປີກາຍນີ້:
123,474