Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 03/03/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,093 8,121
    THB 251.14 252.39
    EUR 8,947 8,991
    AUD 5,995 6,114
    CAD 5,979 6,099
    CHF 7,835 7,991
    CNY 1,189 1,212
    SGD 5,438 5,547
    JPY 65.02 66.32
    VND 0.350 0.356
    MYR 2,043 2,084
    KRW 6.74 6.88
    HKD 956 976
    GBP 11,866 12,103
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
451
ມື້ວານນີ້:
436
ເດືອນນີ້:
596
ເດືອນກ່ອນ:
10,227
ປີນີ້:
22,438
ປີກາຍນີ້:
123,474