Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 28/06/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,102 8,130
    THB 230.52 232.14
    EUR 8,887 8,932
    GBP 10,244 10,449
    AUD 5,692 5,806
    CAD 5,750 5,865
    CHF 7,674 7,827
    CNY 1,140 1,163
    SGD 5,466 5,575
    JPY 76.67 78.20
    VND 0.344 0.351
    MYR 1,810 1,846
    KRW 6.31 6.44
    HKD 957 977
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
486
ມື້ວານນີ້:
629
ເດືອນນີ້:
15,352
ເດືອນກ່ອນ:
16,466
ປີນີ້:
94,884
ປີກາຍນີ້:
172,681