Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 29/04/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,100 8,132
    THB 231.90 233.52
    EUR 9,162 9,208
    GBP 11,313 11,539
    AUD 5,906 6,024
    CAD 5,988 6,108
    CHF 7,781 7,937
    CNY 1,171 1,195
    SGD 5,543 5,653
    JPY 72.61 74.06
    VND 0.343 0.350
    MYR 1,913 1,951
    KRW 6.56 6.69
    HKD 957 977
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
132
ມື້ວານນີ້:
280
ເດືອນນີ້:
280
ເດືອນກ່ອນ:
14,800
ປີນີ້:
63,346
ປີກາຍນີ້:
172,681