Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 22/05/2015
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,080 8,108
    THB 244.50 245.72
    EUR 8,881 8,926
    GBP 12,080 12,322
    AUD 6,100 6,222
    CAD 6,142 6,265
    CHF 7,993 8,153
    CNY 1,202 1,226
    SGD 5,557 5,668
    JPY 64.41 65.69
    VND 0.346 0.353
    MYR 2,064 2,105
    KRW 6.78 6.92
    HKD 955 975
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- Youtube
- Facebook
- Google+
- Twitter
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
23
ມື້ວານນີ້:
517
ເດືອນນີ້:
10,135
ເດືອນກ່ອນ:
10,304
ປີນີ້:
54,166
ປີກາຍນີ້:
123,474