Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 25/07/2016
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,095 8,123
    THB 232.94 234.69
    EUR 8,821 8,865
    GBP 10,142 10,345
    AUD 5,770 5,885
    CAD 5,706 5,820
    CHF 7,582 7,734
    CNY 1,135 1,157
    SGD 5,450 5,559
    JPY 73.17 74.63
    VND 0.344 0.351
    MYR 1,819 1,855
    KRW 6.54 6.67
    HKD 957 977
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
35
ມື້ວານນີ້:
750
ເດືອນນີ້:
14,354
ເດືອນກ່ອນ:
17,217
ປີນີ້:
111,103
ປີກາຍນີ້:
172,681