Untitled Document
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ວັນທີ 20/01/2017
ສະກຸນເງີນ
ຊື້
ຂາຍ
    USD 8,186 8,206
    THB 233.95 235.71
    EUR 8,502 8,545
    GBP 9,731 9,925
    AUD 5,905 6,023
    CAD 5,711 5,826
    CHF 7,610 7,762
    CNY 1,164 1,188
    SGD 5,152 5,255
    JPY 68.45 69.82
    VND 0.354 0.360
    MYR 1,637 1,670
    KRW 6.28 6.41
    HKD 958 977
     
Pomotions
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ແຫຼ່ງດາວໂຫຼດ ເຄື່ອຄ່າຍທາງສັງຄົມ ລວມ link ເວັບໄຊ້ ອື່ນໆ ສະມາຊິກຮ້ານຄ້າ ສະຖິຕິການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ
- ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
- ຟອມຕ່າງໆ
- ໂບຼຊົວ
- ແຈ້ງການ
- ພາກສ່ວນລັດຖະບານ
- ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ
- ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
- ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານການທະນາຄານ
- ກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ
- ຮ້ານຄ້າສ່ວນຫຼຸດ
- ສະຖານທີ່ຮັບບັດ
- ສະໂມສອນລູກຄ້າພຼີມຽມ
ມື້ນີ້:
322
ມື້ວານນີ້:
550
ເດືອນນີ້:
10,691
ເດືອນກ່ອນ:
15,974
ປີນີ້:
10,691
ປີກາຍນີ້:
205,892