Share this page

Announcement

1) ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ( ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 10/ຄຕຟງ ລົງວັນທີ 25 Aug 2021

2) Law on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of terrorism No 50/NA, dated 21 Jul 2014.

3) Requirement for account opening (Money Exchange/Currency Exchange) No 905, dated 31 Aug 2020.

4)ແຈ້ງການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເລກທີ 233/ຫກ

info@phongsavanhbank.com
(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018