Share ໜ້ານີ້
ບັດເສຍ ຫລື ຖືກລັກ
  • ບັດຖືກຕູ້ ATM ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ກືນ: ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສູນບັດ ໂທ: (+856 21) 711617, 020-2222 9380, 020-96914291.
  • ຫາກບັດເຄຣດິດສູນຫາຍ ຫລື ຖືກລັກ ແລະ ຖືກຕູ້ ATM ທະນາຄານອື່ນກືນ ກະລຸນາແຈ້ງອາຍັດບັດຫາສູນບັດ ໂທ: (+856 21) 711666/711668 ຫຼື 720234/720125 ຫຼື WhatsApp: +85620 2222 2851 / LineID : phongsavanhbank /WeChat ID : psvb_bank
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018