Share ໜ້ານີ້

ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ເງືອນໄຂ ປິດຮັບສະໝັກ
- - - - -
- - - - -
- - - - -

ການຄັດເລືອກປະກອບມີ 3 ຮອບ

  • ຮອບຄັດເລືອກເອກະສານ
  • ຮອບສອບເສັງ
  • ຮອບສຳພາດ

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ: recruitment@phongsavanhbank.com

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ໂທ: (+856-21) 711500, Call center : 1188

Download ຟອມສະໝັກວຽກ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,327,954
Copyright Phongsavanh Bank 2018