Share ໜ້ານີ້

ການຊຳລະເງິນອອນລາຍແບບ SBuyPay

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຍິນດີນຳສະເຫນີທາງເລືອກໃຫມ່ໃນການຊຳລະເງິນ ແບບອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບ ອີ-ຄັອມເມີສ ທີ່ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: “SBuyPay”. ຊຶ່ງທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ການເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ.

“SBuyPay” ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໄດ້ ໃນການ:

  • ຂາຍສິນຄ້າ 24ຊົ່ວໂມງ/7ວັນ ຜ່ານທາງເວັບໄຊຕ໌.
  • ສະໜອງການຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  • ຂາຍພາຍໃຕ້ສາມສະກຸນເງິນ: ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂາຍສິນຄ້າ ດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງຄວາມບໍ່ປອດໄພ ຈາກທາງອິນເຕີເນັດ, ເພາະ Gateway ທີ່ເຮົານໍາໃຊ້ແມ່ນ ລະບົບຄວາມປອດໄພລ່າສຸດ 3DS ຂອງມາດຕະຖານສາກົນໃນນາມ MasterCard.
  • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Merchant Administrator Portal ເພື່ອກວດສອບບັນຊີຂອງທ່ານໃນການຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ເວລາໃດກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
  • ຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບັດເຄຼດິດ ແລະ ເດບິດໃນກຸ່ມ Mastercard, Union Pay ແລະ JCB .

ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດໃນການນຳໃຊ້?

  • ພວກເຮົາຂໍແນະນຳທາງເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ ໃນການຊຳລະຜ່ານລະບົບ ອີ-ຄັອມເມີສ ໃນລາວ, ພ້ອມການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ ພາຍໃນ ແລະ ຫລັງຈາກທີ່ ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ ຫາກເປັນໜື່ງໃນລະບົບ “SBuyPay” ແລ້ວ.
  • ທຸລະກິດທຸກປະເພດ ສາມາດຮັບປະໂຫຍດໄດ້ຈາກລະບົບ ອີ-ຄັອມເມີສ ລວມທັງບັນດາໂຮງແຮມ, ຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວ, ຕົວແທນປະກັນໄພ ແລະ ຮ້ານຄ້າປີກຍ່ອຍຕ່າງໆ.
ປັດຈຸບັນ ທຸລະກິດທຸກຂະຫນາດໃນລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການຊຳລະເງິນແບບອອນລາຍພາຍໃນ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໄປກັບລະບົບ ສະບາຍເພ “SbuyPay” ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ໂທ: 020 7814 3999
Email: sbuypay@phongsavanhbank.com
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ:
Copyright Phongsavanh Bank 2018