Share ໜ້ານີ້

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ

ພວກເຮົາປົກປ້ອງ ຊັບສິນທາງວັດຖຸຂອງທ່ານ

ປະກັນໄພຊັບສິນທຸລະກິດ ເອພີເອ ຊ່ວຍປົກປ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຈາກການສູນ ເສຍຂະຫນາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ ເມື່ອເກີດອັກຄີໄພ, ການຍຸບຕົວຂອງຕຶກອາຄານ, ຊັບສິນໃນອາຄານ, ທໍ່ນໍ້າແຕກ ແລະ ລົມພະຍຸ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ທ່ານສາມາດ ໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາໄດ້.

ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພ ຕາມຫນ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ - ພາກກາງ
ສາຂາ ຫຼື ຫນ່ວຍບໍລິການ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສູນບໍລິການ ໄຊທານີ (+856-21) 711511, 711533
ສາຂາ ສາມແສນໄທ (+856-21) 212666
ຫນ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ (+856-21) 463175
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຂຸນຕາ (+856-21) 215974, 520060
ຫນ່ວຍບໍລິການ ກົກໂພ (+856-21) 516006
ຫນ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ (+856-21) 258091
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຍືນ (+856-21) 255966
ຫນ່ວຍບໍລິການ ສາລາຄໍາ (+856-21) 811046
ຫນ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄໍາໄຊ (+856-54) 213444
ພາກເໜືອ
ສາຂາ ຫຼື ຫນ່ວຍບໍລິການ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ (+856-61) 213588, 213689
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫລວງພະບາງ (+856-71) 213358
ຫນ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ (+856-74) 212208
ຫນ່ວຍບໍລິການ ບໍ່ແກ້ວ (+856-84) 212223
ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫົງສາ (+856-74) 860089, 860099
ພາກໃຕ້
ສາຂາ ຫຼື ຫນ່ວຍບໍລິການ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ (+856-41) 300111, 300666
ສາຂາ ຈຳປາສັກ (+856-31) 260317
ຫນ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ (+856-34) 212055, 212077
ຫນ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ (+856-38) 211889, 211899
ຫນ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື (+856-36) 210199, 210111
ປະກັນໄພຊັບສິນທຸລະກິດ
 • ຊ່ວຍປົກປ້ອງທ່ານ

  ປະກັນໄພຊັບສິນທຸລະກິດ ເອພີເອ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ຊຶ່ງອອກແບບມາ ເພື່ອຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດ ແລະການດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍລະນີ ເກີດອັກຄີໄພ, ຖືກລັກ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ, ປະກັນໄພຊັບສິນພວກເຮົາ ຍັງມີທາງເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ເລືອກສະເພາະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ແລະ ສາມາດ ຕອບສະໜອງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

 • ປະກັນໄພຊັບສິນທຸລະກິດຄຸ້ມຄອງຫຍັງແດ່?
  1. ຕຶກອາຄານ
  2. ຊັບສິນທຸລະກິດສ່ວນຕົວ
  - ສາງສິນຄ້າ ແລະອຸປະກອນ
  - ຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ
 • ເພີ່ມວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເລືອກຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ
  1. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ
  2. ການຖືກລັກຂະໂມຍ
 • ຜົນປະໂຫຍດ
  - ນອກຈາກ 2 ແບບແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງຮອບດ້ານ ກໍ່ເປັນອີກທາງ ເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ກັບທ່ານ.
  - ຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ ໃຫ້ເຫມາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
  - ສາຍດ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
  - ຂັ້ນຕອນການຮັບສິນທົດແທນສະດວກ ແລະວ່ອງໄວ.
 • ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງ
ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງ ຂັ້ນພື້ນຖານ ຂັ້ນສູງ
ອັກຄີໄພ
ຟ້າຜ່າ
ລະເບີດ
ເສຍຫາຍຈາກນຳ້
ການຍຸບຕົວຂອງຕຶກອາຄານ
ລົມພະຍຸ
ນ້ຳຖ້ວມ
ແຜ່ນດິນໄຫວ
ຄວັນ
ເຮືອບີນ ຫຼື ຍານພາຫະນະ
ແກ້ວແວ່ນແຕກ

ກໍລະນີ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ?, ປຶກສາພວກເຮົາ, ໂທເບີສາຍດ່ວນ 1677.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.apa.com.la

ທາງເລືອກປະກັນນີ້ ແມ່ນພິຈາລະນາ ໂດຍປະກັນໄພ ເອ. ພີ. ເອ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ, ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ເງືອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາປະກັນໄພ.

ແນະນຳບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ ເປັນບໍລິສັດ ຂອງ ຄົນລາວ ແລະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ.

ວິໄສທັດ:

ປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳປະກັນໄພ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ ທີ່ດີກວ່າແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ

ພາລະກິດ:

ກາຍເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນຳຂອງປະເທດ, ໂດຍ ການສະຫນອງການສຶກສາ,ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຊື້, ສ້າງສັນນະວັດຕະກຳໃຫມ່ ແລະມີຄວາມ ໂປ່ງໃສໃນສາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ກາຍ ເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳທີ່ຢູ່ເຫນືອລະດັບ.

ຜັກດັນຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນແກ່ສັງຄົມ
ເພື່ອສ້າງການປົກປ້ອງທີ່ຈຳເປັນ
ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໝົດທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ.

ພົບກັບພວກເຮົາໄດ້ ປະກັນໄພ ແບບງ່າຍໆ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ແຕກຕ່າງ.

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018