Share ໜ້ານີ້

ຮັບທັນທີຂອງລາງວັນ ຫຼາກຫຼາຍ ຈາກທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທີ່ ຮ້ານສາມັກຄີມາດ ທຸກສາຂາ (Samakee Mart Laos)

ລາຍລະອຽດ

ຮັບທັນທີຂອງລາງວັນ ຫຼາກຫຼາຍ ຈາກທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທີ່ ຮ້ານສາມັກຄີມາດ ທຸກສາຂາ (Samakee Mart Laos)

  1. ສາຂາພະຂາວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນປຳ້ນຳ້ມັນພລັສ ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ.
  2. ສາຂາຂົວຫລວງ ຕັ້ງຢູ່ໃນປຳ້ນຳ້ມັນພລັສ ບ້ານຂົວຫລວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ.
  3. ສາຂາໂພນທັນ ຕັ້ງຢູ່ໃນປຳ້ນຳ້ມັນພລັສ ທີ່ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ໃກ້ກັບໄອເຕັກ)
ຂອງລາງວັນ
ເງື່ອນໄຂຂອງລາງວັນ
- ຊຳລະສິນຄ້າຄົບ 100,000ກີບ ຂຶ້ນໄປບິກ
- ຊຳລະສິນຄ້າຄົບ 500,000ກີບ ຂຶ້ນໄປຖົງຜ້າ
- ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 800,000ກີບ ຂຶ້ນໄປຄັນຮົ່ມນ້ອຍ
- ຊື້ສິນຄ້າຄົບ 1,200,000ກີບ ຂຶ້ນໄປຄັນຮົ່ມໃຫຍ່
ເງື່ອນໄຂ
  1. ຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານ QR Payment ຂອງ Hi App ຫຼື ເຄື່ອງຮູດບັດ(POS) ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຂັັ້ນຕ່ຳ 100,000ກີບ ຂຶ້ນໄປ.
  2. ຂອງລາງວັນມີຈຳນວນຈຳກັດ
  3. ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານ
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ

15 ພະຈິກ 2022 ເຖິງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ Call Center 1188

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018