Share ໜ້ານີ້

ລຸ້ນໂຊກຮັບຂອງລາງວັນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຈາກບັດທະນາຄານພົງສະຫວັນ.

ລາຍລະອຽດໂປໂມຊັ່ນ

 1. ເປີດບັນຊີໃໝ່ ສະກຸນເງິນໂດລາ ສະໝັກບັດ Visa Debit ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຟຣີຄ່າທໍານຽມສະໝັກ ພ້ອມຮັບຄັນຮົ່ມ PSVB 1 ອັນ.
 2. ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານບັດທະນາຄານພົງສະຫວັນ (Debit Card, Credit Card, ATM Card) ຈະໄດ້ຮັບສິດລຸ້ນລາງວັນ 1 ສິດ/ລາຍການນໍາໃຊ້.

ລາງວັນ:

ລາງວັນທີ 1 ລົດຈັກ Honda Wave 100 ຈໍານວນ 1 ຄັນ
ລາງວັນທີ 2 ຄໍາ 1 ສະຫຼືງ 4 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 3 ໂທລະສັບມືຖື ຈໍານວນ 3 ລາງວັນ
ລາງວັນທີ 4 Gift Voucher ມູນຄ່າ 200,000 ກີບ ທີ່ຮ້ານອາຫານແບັກແຄນຢອນ 10 ລາງວັນ

* ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ Website: www.phongsavanhbank.com / Facebook page: Phongsavanh Bank ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2023.

* ທະນາຄານຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂອງລາງວັນ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

ໄລຍະເວລາ

 • ເລີ່ມໂປຣໂມຊັ່ນ ໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2022 ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2022.
 • ຈັບສະຫຼາກລຸ້ນໂຊກຂອງລາງວັນ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2023.

ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:

 • ລູກຄ້າເປີດບັນຊີໃໝ່ ສະກຸນເງິນໂດລາ ສະໝັກບັດ Visa Debit ຟຣີຄ່າທໍານຽມສະໝັກ ພ້ອມຮັບຄັ່ນຮົ່ມ PSVB 1 ອັນ (ຈົນກວ່າຂອງແຖມຈະໝົດ).
 • ລູກຄ້າທີ່ຖືບັດທຸກປະເພດ (Debit Card, Credit Card, ATM Card) ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລ້ວໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ຮັບຄູປອງລຸ້ນໂຊກແບບອັດຕະໂນມັດ 1 ໃບ/ຄັ້ງ.
 • ລູກຄ້າທີ່ຖືບັດທຸກປະເພດ (Debit Card, Credit Card ,ATM Card ) ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຖອນເງິນສົດທີ່ຕູ້ ATM ຕ່າງທະນາຄານ ຮັບຄູປອງລຸ້ນໂຊກແບບອັດຕະໂນມັດ 1 ໃບ/ຄັ້ງ.
 • ລູກຄ້າທີ່ຖືບັດທຸກປະເພດ (Debit Card, Credit Card ,ATM Card ) ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໃຊ້ຊື້ສິນຄ້າຜ່ານ Online ຮັບຄູປອງລຸ້ນໂຊກແບບອັດຕະໂນມັດ 1 ໃບ/ຄັ້ງ.
 • ຜູ້ຖືບັດທຸກປະເພດ (Debit Card, Credit Card, ATM Card) ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຣນີ້ໄດ້ ຍົກເວັ້ນພະນັກງານທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ.
 • ຜູ້ໂຊກດີມີສິດໄດ້ຮັບພຽງລາງວັນດຽວຕະຫຼອດລາຍການສົ່ງເສີມການຂາຍ ເຊີ່ງເປັນລາງວັນມູນຄ່າສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກມີຊື່ຊໍ້າກັນ ຂໍສະຫງວນສິດມອບຂອງລາງວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂຊກດີລໍາດັບຖັດໄປ.
 • ຫາກຜູ້ໂຊກດີທີ່ມີລາຍຊື່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ມາຕິດຕໍ່ຮັບຂອງລາງວັນພາຍໃນ 45 ວັນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ປະກາດຜົນລາງວັນ ຈະຖືວ່າສະລະສິດທັນທີ.
 • ຂອງລາງວັນບໍ່ສາມາດໂອນສິດ, ແລກປ່ຽນ ຫຼື ປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.
 • ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຖືວ່າເດັດຂາດ ແລະ ສີ້ນສຸດ.

ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່

Call Center 1188 / WhatsApp: 020 2222 2851

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018