Share ໜ້ານີ້

ຮັບທັນທີຂອງລາງວັນຖົງຜ້າພົງສະຫວັນ ທີ່ ລິມປິງ ຊຸບເປີຣມາຣ໌ເກັດ

ລາຍລະອຽດ

ຮັບທັນທີຂອງລາງວັນຖົງຜ້າພົງສະຫວັນ ທີ່ ລິມປິງ ຊຸບເປີຣມາຣ໌ເກັດ (Rimping Supermarket Laos)

ເງື່ອນໄຂໄລຍະເວລາຂອງລາງວັນ
- ຊຳລະສິນຄ້າຄົບ 500,000ກີບ ຂຶ້ນໄປ12/22-03/23ຖົງຜ້າ
ເງື່ອນໄຂ
  1. ຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານ QR Payment ຂອງ Hi App ຫຼື ເຄື່ອງຮູດບັດ(POS) ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຂັ້ນຕ່ຳ 500,000ກີບ ຂຶ້ນໄປ
  2. ຂອງລາງວັນມີຈຳນວນຈຳກັດ
  3. ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານ
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ

20 ທັນວາ 2022 ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2023

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ Call Center 1188

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018