ໂປໂມຊັ່ນສະເຫຼິມສະຫຼອງປີທອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ

ຂ່າວສານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ ../../....
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ພື້ນຖານ
ກີບ 8.00% ບວກຄ່າຄວາມສ່ຽງແຕ່ 0-4%
ບາດ 8.00% ບວກຄ່າຄວາມສ່ຽງແຕ່ 0-4%
ໂດລາ 7.50% ບວກຄ່າຄວາມສ່ຽງແຕ່ 0-4%

ລາຍລະອຽດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ

ປະເພດ ກີບ ບາດ ໂດລາ
ບັນຊີຝາກປະຢັດ 1.95% 1.50% 1.50%

ລາຍລະອຽດ

ຝາກເງິນວັນນີ້ ຮັບດອກເບ້ຍ ທີ່ດີທີ່ສຸດ
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,210,128
Copyright Phongsavanh Bank 2018