ວິດີໂອ

ແຈ້ງການ

ຂ່າວສານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ ../../....
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ

ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ປະເພດການແລກປ່ຽນ
ຈາກສະກຸນເງິນ
ຫາສະກຸນເງິນ
ຈຳນວນເງິນ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈໍານວນເງິນແລກປ່ຽນ 0.00
ອັດຕາແລກປ່ຽນ0.00
ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ0.00
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ພື້ນຖານ
ກີບ 9.00% / ປີ
ໂດລາ 8.50% / ປີ
ບາດ 8.00% / ປີ

ລາຍລະອຽດ

ຝາກເງິນວັນນີ້ ຮັບດອກເບ້ຍ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ກີບ ໂດລາ ບາດ
1.95% 1.50% 1.50%

ຈຳນວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ

100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາ ສະຫະລັດ

ລາຍລະອຽດ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ:
Copyright Phongsavanh Bank 2018